Ayat 104

Terjemah
Orang yang jauh dari hidayah Allah
Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah (Al Quran), Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan bagi mereka azab  yang pedih.
(Qs 16 An-Nahl: 104)

◄►

Tafsir Jalalain
104.◄(Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan bagi mereka azab yang pedih) azab yang menyakitkan.

Tafsir Ibnu Katsir

◄◄●══════════════◄►═════════════●►►