Ayat 93

Terjemah
Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat (saja),  tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.
(Qs 16 An-Nahl: 93)

◄►

Tafsir Jalalain
93.◄(Dan kalau Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kalian satu umat) menjadi pemeluk satu agama (tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan sesungguhnya kalian akan ditanya) kelak di hari kiamat dengan pertanyaan yang keras (tentang apa yang telah kalian kerjakan) kemudian kalian mendapatkan balasannya.

Tafsir Ibnu Katsir

◄◄●══════════════◄►═════════════●►►