Ayat 85

Terjemah
Dan apabila orang-orang zalim telah menyaksikan azab, maka tidaklah diringankan azab bagi mereka dan tidak puIa mereka diberi tangguh.
(Qs 16 An-Nahl: 85)

◄►

Tafsir Jalalain
85.◄(Dan apabila orang-orang lalim telah menyaksikan) yang dimaksud adalah orang-orang yang kafir (azab) yakni neraka (maka tidak diringankan bagi mereka) azab itu (dan tidak pula mereka diberi tangguh) ditangguhkan dari siksa neraka bila mereka telah melihatnya.

Tafsir Ibnu Katsir

◄◄●══════════════◄►═════════════●►►