Ayat 54

Terjemah
Kemudian apabila Dia telah menghilangkan kemudharatan itu dari pada kamu,  tiba-tiba sebahagian dari pada kamu mempersekutukan Tuhannya dengan (yang lain),
(Qs 16 An-Nahl: 54)

◄►

Tafsir Jalalain
54.◄(Kemudian apabila Dia telah menghilangkan kemudaratan itu daripada kalian, tiba-tiba sebagian daripada kalian mempersekutukan Rabbnya dengan yang lain).

Tafsir Ibnu Katsir

◄◄●══════════════◄►═════════════●►►