Ayat 43

Terjemah
Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan[828] jika kamu tidak mengetahui,
(Qs 16 An-Nahl: 43)

Nota kaki:
[828]. Yakni: orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang nabi dan kitab-kitab.

◄►

Tafsir Jalalain
43.◄(Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka) bukannya para malaikat (maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan) yakni para ulama yang ahli dalam kitab Taurat dan kitab Injil (jika kalian tidak mengetahui) hal tersebut, mereka pasti mengetahuinya karena kepercayaan kalian kepada mereka lebih dekat daripada kepercayaan kalian terhadap Nabi Muhammad saw.

Tafsir Ibnu Katsir

◄◄●══════════════◄►═════════════●►►