Ayat 33

Terjemah
Orang yang binasa karena perbuatannya sendiri
Tidak ada yang ditunggu-tunggu orang kafir selain dari datangnya para malaikat kepada mereka[824] atau datangnya perintah Tuhanmu[825]. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang (kafir) sebelum mereka. Dan Allah tidak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang selalu menganiaya diri mereka sendiri,
(Qs 16 An-Nahl: 33)

Nota kaki:
[824]. Yakni: kedatangan malaikat untuk mencabut nyawa mereka.
[825]. Yakni: kedatangan azab dari Allah untuk memusnahkan mereka.

◄►

Tafsir Jalalain
33.◄(Tidak ada) tiada (yang ditunggu-tunggu) oleh orang-orang kafir (selain datang kepada mereka) dapat dibaca ta'tiyahum atau ya'tiyahum (para malaikat) untuk mencabut nyawa mereka (atau datangnya perintah Rabbmu) yakni azab atau hari kiamat yang terdapat di dalamnya azab buat mereka. (Demikianlah) seperti apa yang telah dilakukan oleh mereka (telah dilakukan pula oleh orang-orang sebelum mereka) daripada umat-umat terdahulu yang mendustakan rasul-rasul mereka kemudian mereka dibinasakan. (Dan sekali-kali Allah tidak menganiaya mereka) dengan membinasakan mereka tanpa dosa (akan tetapi merekalah yang selalu menganiaya diri mereka sendiri) karena melakukan kekafiran.

Tafsir Ibnu Katsir

◄◄●══════════════◄►═════════════●►►