Ayat 29

Terjemah
Maka masukilah pintu-pintu neraka Jahannam, kamu kekal di dalamnya. Maka amat buruklah tempat orang-orang yang menyombongkan diri itu.
(Qs 16 An-Nahl: 29)

◄►

Tafsir Jalalain
29.◄Lalu dikatakan kepada mereka ("Maka masukilah pintu-pintu neraka Jahanam, kalian kekal di dalamnya. Maka amat buruklah tempat) menetap (orang-orang yang menyombongkan diri itu.")

Tafsir Ibnu Katsir

◄◄●══════════════◄►═════════════●►►